طوطی سخنگوی ديجيتالی

اين طوطی برقی مجهز به يك پورت USB است كه از طريق آن به كمپيوتر متصل می ‌شود.

TaHa

هيچ ‌وقت تا حالا به داشتن يك طوطی سخنگو فكر كرده ‌ايد؟ يك طوطی سخنگوی واقعی برای شما كه به‌ تدريج به زندگی ديجيتالی روی آورده‌‌ ايد، مناسب نيست.
بنابراين می ‌توانيد به يك طوطی سخنگوی ديجيتالی فكر كنيد. اين طوطی برقی مجهز به يك پورت USB است كه از طريق آن به كمپيوتر متصل می ‌شود. سپس شما می توانيد هر عبارت را با تكرار به حافظه اين طوطی بسپاريد. به اين ترتيب شما در حين كار با كمپيوتر ديگر تنها نيستيد. البته قبل از هر چيز برای خريد اين طوطی بايد چيزی در حدود 39 دالر بپردازيد.

2 دیدگاه برای : طوطی سخنگوی ديجيتالی

دیدگاه‌تان را ارسال کنید :