عرضه موبایل T-Mobile G1 از امروز در بازارهای 3G

کمپانی T-Mobile در اقدامی محتاطانه موبایل های G1 را تنها در بازار های 3G به معرض عرضه گذاشته است ( به این دلیل می‌ گوییم محتاطانه که تعداد موبایل ها به اندازۀ نبوده است که بتوان در جا های دیگری آنها را عرضه کرد ).

taha.blog.af

با گذشت زمان، همه در هر حال و هر زمان، هنگام عبور از کنار فروشگاه T-Mobile امریکا و یا فروشگاه‌ هایی که به صورت قانونی مجاز به فروش موبایل های این کمپنی هستند، قادر به دسترسی به محصولات ثبت شده در تاریخچه کاری Google خواهند بود.
البته امکان سفارش به صورت اینترنتی همیشه برای استفاده کنندگان EDGE وجود خواهد داشت. این موبایل در رنگ های مختلفی عرضه خواهد شد، رنگ برونزی آن ممکن است بیش از بقیه نظر شما را به خود جلب کند.

دیدگاه‌تان را ارسال کنید :