درک عظمت عشق

در جزيره ای زيبا تمام حواس آدميان، زندگی می کردند: ثروت، شادی، غم، غرور، عشق و …
روزی خبر رسيد که به زودی جزيره به زير آب خواهد رفت. همه ساکنين جزيره قايق هايشان را آماده و جزيره را ترک کردند. اما عشق می خواست تا آخرين لحظه بماند، چون او عاشق جزيره بود.
وقتی جزيره به زير آب فرو می رفت، عشق از ثروت که با قايقی با شکوه جزيره را ترک می کرد کمک خواست و به او گفت:” آيا می توانم با تو همسفر شوم؟”
ثروت گفت: “نه، من مقدار زياد طلا و نقره داخل قايقم دارم و ديگر جايی براي تو وجود ندارد.”
پس عشق از غرور که با يک قایقی زيبا راهی مکان امنی بود، کمک خواست.
غرور گفت: “نه، نمی توانم تو را با خود ببرم چون تمام بدنت تر و کثيف شده و قايق زيبای مرا کثيف خواهی کرد.”
غم در نزديکی عشق بود. پس عشق به او گفت: ” اجازه بده تا من با تو بيايم.”


غم با صدای غم آلود گفت: ” آه، عشق، من خيلی ناراحتم و احتياج دارم تا تنها باشم.”
عشق اين بار سراغ شادی رفت و او را صدا زد. اما او آن قدر غرق شادی و هيجان بود که حتی صدای عشق را هم نشنيد. آب هر لحظه بالا و بالاتر می آمد و عشق ديگر نا اميد شده بود که ناگهان صدايی سالخورده گفت: “بيا عشق، من تو را خواهم برد.”
عشق آن قدر خوشحال شده بود که حتی فراموش کرد نام پيرمرد را بپرسد و سريع خود را داخل قايق انداخت و جزيره را ترک کرد. وقتی به خشکی رسيدند، پيرمرد به راه خود رفت و عشق متوجه شد کسی که جانش را نجات داده بود، چقدر بر گردنش حق دارد.

عشق نزد “علم” که مشغول حل مساله ای روی جن (ژین) های ساحل بود، رفت و از او پرسيد: ” آن پيرمرد که بود؟”
علم پاسخ داد: “زمان”
عشق با تعجب گفت: “زمان؟! اما او چرا به من کمک کرد؟”
علم لبخندي خردمندانه زد و گفت: “زيرا تنها زمان است كه قادر به درک عظمت عشق است.”

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

گذشت زمان بر آنها که منتظر می‌ مانند بسیار کُند، بر آنها که می‌ تر سند بسیار تُند، بر آنها که زانوی غم در بغل می‌گیرند بسیار طولانی و بر آنها که به خوش گذرانی می‌ گذرانند بسیار کوتاه است. اما بر آنها که عشق می‌ وزند، زمان را هيچگاه آغاز و پایانی نیست چرا كه تنها زمان است كه می تواند معنای واقعی عشق را متجلی سازد.

    —=== راستی نظر یاد تان نره ===—

22 دیدگاه برای : درک عظمت عشق

دیدگاه‌تان را ارسال کنید :