عکس های دیواری

عکس های دیواری از انواع میوه ها…

– 4 عکس –

1 –

    taha.blog.af

دنباله این نوشته …

عکس های دیواری

عکس های دیواری از موتر های زیبا…

– 11 عکس –

1 –

    taha.blog.af

دنباله این نوشته …

این هم یک نوع نقل است؟!

این فرد محصل پوهنحی ( دانشکده ) طب است.

taha.blog.af

عکس های دیواری

در این موتر که در زیر مشاهده می کنید… طلا، نقره… بکار رفته است.

– 3 عکس –

1 –
taha.blog.af

دنباله این نوشته …

دبی ( امارات متحدۀ عرب ) به روایت تصویر

تصاویری که در زیر مشاهده میکنید از مراسم افتتاحیه هوتل آتلانتیس دبی است که بزرگترین و پر مصرف ترین هوتل دبی هم میباشد. حد اقل اتاقی که میتوانید در آن یک شب اقامت کنید مبلغش 35 هزار دالر میباشد.
اما منظور اصلی ام هوتل نیست، بلکه منظور اصلی ام زیبایی آتش بازی است که هنگام افتتاح هوتل انجام شد و در کتاب رکارد ها بعنوان بزرگترین آتش بازی قرن (Fire Work ) انتخاب شد.

– 15 عکس –

1 –
taha.blog.af
دنباله این نوشته …

دوگانـــگی هـا

این ها را ببینید…
یک گانگی این ها خیلی به مشکل تشخیص می شود اما تشخیص این دوگانگی ها 99.99 فیصد نا ممکن است. خیلی جالب است…خوب دیگر قدرت خدا(ج) است.

– 8 عکس –

1 –
taha.blog.af
دنباله این نوشته …

عکس های دیواری

عکس های بسیار زیبای اند… پیشنهاد می کنم ببینید.
– 7 عکس –

1 –
taha.blog.af

دنباله این نوشته …

عکس های از هر نقطۀ دنیا

– 15 عکس –

1 –
taha.blog.af
مراسم حج – در مینی نزدیکی مکه
دنباله این نوشته …

دزد

بیا و این حال را ببین
قانون، عدالت…شاه دزد را مانده در جان این خس دزد چسپیدن.
– 4 عکس –

1 –
taha.blog.af
البته سه عکس بعدی هم همین عکس است اما با تغیرات ظاهری…
دنباله این نوشته …

عکس های سه بعدی

عکس هی بسیار زیبای سه بعدی را مشاهده نمایید.
– 15 عکس –

1-
taha.blog.af
دنباله این نوشته …