غرور، دروغ و عشق

به سه چیز تکیه نکن
غرور ، دروغ  و عشق
– آدم با غرور می تازد
– با دروغ می بازد
– و با عشق می میرد
.
… دکتر علی شریعتی

1 دیدگاه برای : غرور، دروغ و عشق

دیدگاه‌تان را ارسال کنید :