تو شاهدی ای غم؟؟؟!!!

میان جمعم من ولی دلم تنهاست
لبم چو گل خندان دو دیده ام دریاست
لب از برون خندد دل از درون گرید
به برق چشمانم نشان غم پیداست
تو شاهدی ای غم؟؟؟!!!
چگونه میخندد گلی که پژمرده
دل من از آن گل که از جفا مرده
ز من چه میپرسی که از چه مینالم
همیشه میگرید دلی که افسرده
تو شاهدی ای غم؟؟؟!!!

1 دیدگاه برای : تو شاهدی ای غم؟؟؟!!!

دیدگاه‌تان را ارسال کنید :