دو بیتی

اگر یار مرا دیدی به خلوت
بگو ای بی‌ وفا ای بیمروت

گریبانم ز دستت چاک چاکو
نخواهم دوخت تا روز قیامت

بابا طاهر

3 دیدگاه برای : دو بیتی

دیدگاه‌تان را ارسال کنید :